Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα

Εκθεσιακός Χώρος:

 +30 2310 530 830

Υπολογισμός Κέρδους από Χρήση Αφαλατωμένου Νερού σε Ξενοδοχείο

Η εξοικονόμηση χρημάτων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

 • Την κατανάλωση νερού του ξενοδοχείου: Ξενοδοχεία με υψηλή κατανάλωση νερού ωφελούνται περισσότερο από την χρήση αφαλατωμένου νερού.
 • Το κόστος του νερού: Όσο υψηλότερο είναι το κόστος του νερού στην περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση.
 • Την ωφέλεια από τη μείωση φθοράς: Η πρόληψη ζημιών από άλατα σε σωληνώσεις και συσκευές δύναται να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση.
Ωστόσο, μπορούμε να σας δώσουμε μια γενική ιδέα για το εύρος της εξοικονόμησης:
 • Μείωση κατανάλωσης νερού: Η χρήση αφαλατωμένου νερού μπορεί να μειώσει την κατανάλωση πόσιμου νερού έως και 50%.
 • Μείωση κόστους συντήρησης: Η μείωση φθοράς από άλατα μπορεί να μειώσει το κόστος συντήρησης έως και 30%.
 • Αύξηση διάρκειας ζωής συσκευών: Η προστασία από τα άλατα μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των συσκευών έως και 20%.

Συνολικά, η εξοικονόμηση χρημάτων από τη χρήση αφαλατωμένου νερού σε ένα ξενοδοχείο μπορεί να κυμανθεί από 30% έως 50%, ανάλογα με τους προαναφερθέντες παράγοντες.


Για να υπολογίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ποσοστό εξοικονόμησης χρημάτων στο δικό σας ξενοδοχείο:

 1. Συλλέξτε δεδομένα για την κατανάλωση νερού, το κόστος του νερού, το κόστος συντήρησης και τις ζημιές από άλατα.
 2. Ερευνήστε το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης αφαλατωτών διαφορετικών δυνατοτήτων.
 3. Χρησιμοποιήστε ένα υπολογιστικό φύλλο ή λογισμικό για να υπολογίσετε την εξοικονόμηση χρημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που συλλέξατε.

Επιπλέον, μπορείτε να συμβουλευτείτε μια εταιρεία εγκατάστασης αφαλατωτών για να λάβετε μια προσωποποιημένη μελέτη κόστους-οφέλους.

Μονάδα φιλτραρίσματος νερού για επιχειρήσεις

Ενοικίαση φίλτρων νερού υψηλής ποιότητας σε χαμηλό κόστος!


Λύσεις της Ecofilter:


 • Προσιτότητα: Χαμηλό κόστος, χωρίς δαπάνες αγοράς και συντήρησης.
 • Εξοικονόμηση: Απαλλαγείτε οριστικά από τα άλατα. 
 • Ποιότητα: Καθαρό, πόσιμο νερό, απαλλαγμένο από ρύπους και χημικές ουσίες.
 • Υγεία: Προστασία της υγείας των πελατών και του προσωπικού σας.
 • Περιβάλλον: Μείωση του πλαστικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου σας.
 • Ηρεμία: Σιγουριά για την άψογη λειτουργία του συστήματος, χωρίς άγχος συντήρησης.
 • Το σκέφτεστε σοβαρά; 
 • θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
 • θέλετε μία δωρεάν μερική ανάλυση του νερού σας;
 • Μιλήστε με έναν χημικό μηχανικό μας

Δεν διαμοιράζουμε, δεν πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Παραμένουν άκρως εμπιστευτικά.

Γεώργιος Κοτανίδης Founder and CEO of Ecofilter 

Χημικός Μηχανικός USA  

>