Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα

Εκθεσιακός Χώρος:

 +30 2310 530 830

Υπολογισμός Κέρδους από Χρήση Αφαλατωμένου Νερού σε Δίκλινο Δωμάτιο Ξενοδοχείου για τον καθαρισμό του 

Σενάριο:

 • Δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου με μια τουαλέτα.
 • Καθημερινός καθαρισμός.
 • Χρήση 0,5 λίτρων απορρυπαντικού και καθαριστικών ανά δωμάτιο.
 • Κόστος απορρυπαντικού: 5€/λίτρο.
 • Μισθός καθαρίστριας: 10€/ώρα.
 • Χρόνος καθαρισμού δωματίου με καθαρό νερό: 30 λεπτά (0,5 ώρα).
 • Χρόνος καθαρισμού δωματίου με αφαλατωμένο νερό: 20 λεπτά (0,33 ώρα).


 • Υπολογισμός Κόστους:

Σκληρό Νερό:

 • Απορρυπαντικά: 0,5 λίτρο/δωμάτιο x 5€/λίτρο x 1 δωμάτιο = 2,5€/ημέρα
 • Εργατοώρες: 0,5 ώρα/δωμάτιο x 10€/ώρα x 1 δωμάτιο = 5€/ημέρα
 • Συνολικό: 2,5€/ημέρα + 5€/ημέρα = 7,5€/ημέρα

Αφαλατωμένο Νερό:

 • Απορρυπαντικά: 0,25 λίτρο/δωμάτιο x 5€/λίτρο x 1 δωμάτιο = 1,25€/ημέρα
 • Εργατοώρες: 0,33 ώρα/δωμάτιο x 10€/ώρα x 1 δωμάτιο = 3,3€/ημέρα
 • Συνολικό: 1,25€/ημέρα + 3,3€/ημέρα = 4,55€/ημέρα
 • Υπολογισμός Κέρδους:

7,5€/ημέρα - 4,55€/ημέρα = 2,95€/ημέρα ανα δωμάτιο 


Συμπέρασμα:

Η χρήση αφαλατωμένου νερού σε ένα δικλινό δωμάτιο μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 2,95€/ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη και τη μείωση χρήσης απορρυπαντικού.


Αυτός είναι ένας γενικός υπολογισμός και τα πραγματικά κέρδη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες.

Μονάδα φιλτραρίσματος νερού για επιχειρήσεις

Ενοικίαση φίλτρων νερού υψηλής ποιότητας σε χαμηλό κόστος!


Λύσεις της Ecofilter:


 • Προσιτότητα: Χαμηλό κόστος, χωρίς δαπάνες αγοράς και συντήρησης.
 • Εξοικονόμηση: Απαλλαγείτε οριστικά από τα άλατα. 
 • Ποιότητα: Καθαρό, πόσιμο νερό, απαλλαγμένο από ρύπους και χημικές ουσίες.
 • Υγεία: Προστασία της υγείας των πελατών και του προσωπικού σας.
 • Περιβάλλον: Μείωση του πλαστικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου σας.
 • Ηρεμία: Σιγουριά για την άψογη λειτουργία του συστήματος, χωρίς άγχος συντήρησης.
 • Το σκέφτεστε σοβαρά; 
 • θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
 • θέλετε μία δωρεάν μερική ανάλυση του νερού σας;
 • Μιλήστε με έναν χημικό μηχανικό μας

Δεν διαμοιράζουμε, δεν πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Παραμένουν άκρως εμπιστευτικά.

Γεώργιος Κοτανίδης Founder and CEO of Ecofilter 

Χημικός Μηχανικός USA  

>